Konsert på Anna-stua

Gunnar GP Pedersen synger og spiller. Detter er "glad"-musikk.

Tid: onsdag 24. januar 12:45