Hilde Hagerup forteller om Anne Karin Elstad

Anne Karin Elstad skrev på 1970- og 80-tallet bøker om kvinners kår i Norge de siste hundre årene.
Dagligliv med tungt arbeid og mange barnefødsler var viktige tema.
Bøkene traff tusenvis av lesere i hjertet, blant annet fordi så mange kjente seg selv eller sine formødre igjen.
Det litterære Norge tok imidlertid Elstad imot med en noe mer lunken applaus.
Hilde Hagerup diskuterer i foredraget hvorfor mannlige forfattere blir ikoner, mens deres kvinnelige kollegaer blir skygger? Og hva slags nerve var det Elstad traff med sine skildringer av historiske og samtidige hverdagsmennesker?
Hilde Hagerup makter i biografien «Som hennes dager var» å gjøre Elstads liv og forfatterskap interessant igjen nettopp ved å sette dagens blikk på det.
Arrangementet er i samarbeid med Østfold kulturutvikling.
Gratis inngang.

Arrangør: SKIPTVET BIBLIOTEK
: Skiptvet bibliotek
Tid: fredag 11. oktober 18:30
http://www.skiptvet.folkebibl.no