Utmarkskveld

John Odden: Gaupe og gaupeforskning på Østlandet
Øystein Flagstad: Nasjonalt overvåkningsprogram for rovvilt
Gratis inngang og servering.

Arrangør: ROVVILTPROSJEKTET
: Vonheim samfunnshus
Tid: tirsdag 19. november 19:00
Meeting
http://www.skiptvet.kommune.no/rovviltpros...