A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Nettstedskart
Alle tjenester/Kultur, fritid og folkehelse/Aktiv på dagtid

Aktiv på dagtid

Hva er Aktiv på dagtid?
Aktiv på Dagtid er tilrettelagt, fysisk aktivitet på dagtid for alle som mottar en eller annen form for trygd eller sosial stønad, og som er mellom 18 og 65 år. Mer om tilbudet samt priser kan du lese i programmet.