A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Nettstedskart
Hjem/Alle tjenester/Politikk og planer/Planer og rapporter/Andre planer og rapporter

Andre planer og rapporter

Planstrategi

Kommunestyret skal minst én gang i hver valgperiode, og senest innen ett år etter konstituering, utarbeide og vedta en kommunal planstrategi. Planstrategien bør omfatte en drøfting av kommunens strategiske valg knyttet til samfunnsutvikling, herunder langsiktig arealbruk, miljøutfordringer, sektorenes virksomhet og en vurdering av kommunens planbehov i valgperioden.

Planstrategi - Skiptvet kommune. Vedtatt 14.02.2017

Oversikt av andre planer og rapporter:

Kommunal risiko og sårbarhetsanalyse (ROS)  (se kriseinformasjon og beredskap også)

Integrerings- og inkluderingsplan Skiptvet kommune 2019-2023

Boligsosialhandlingsplan Skiptvet kommune 2018-2022

Frivillighetsmeldingen 2009 - 2012

Næringslivsplan 2010 - 2013

Politivedtekt for Skiptvet kommune

Rapport for forprosjektet - Glomma opplevelser

Rusmiddelpolitisk handlingsplan 2009

Smittevernplan 2018

Strategieplan for Indre Østfold Renovasjon 2016 - 2020

se for tema- / kommunedelplaner i egen artikkel. Her...