www.skiptvet.kommune.no

Solhaug barnehage har tre avdelinger