A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Nettstedskart

Avlingsskadeerstatning krever at skaden meldes tidlig

bilde av jorde i Skiptvet. Foto: Tone Frorud

For å få erstatning er det et absolutt krav om at du må gi melding til kommunen straks du blir klar over at en klimabetinget skade har skjedd eller kan oppstå. Du har ikke krav på erstatning dersom melding om skade ikke blir gitt til rett tid.

For mer informasjon, se Fylkesmannen i Østfold.