A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Nettstedskart
Hjem/Alle tjenester/Kommunen/Borgelig vigsel

Borgelig vigsel

Fra 1.1.2018 overtas ansvaret for borgerlige vigsler av kommunene. På denne siden finner dere informasjon om borgerlig vigsel og hvordan dere skal gå frem for å kunne gifte dere i Skiptvet kommune.

Tid og sted
I utgangspunktet vil vigsler finne sted i Skiptvet kommunehus på fredager i kommunens åpningstid, og på lørdager etter avtale. Ønske om andre dager og steder kan fremmes. Vigsleren vurderer om dette kan gjennomføres med hensyn til ressurser og kapasitet.

Vigsler
I Skiptvet kommune er det ordfører, varaordfører og rådmann som har myndighet til å vigsle.

Kostnad
Det er gratis å gifte seg i Skiptvet kommune. Kommunen kan ta betaling for nødvendige merkostnader dersom kommunen tilbyr vigsel ut over det vanlige tilbudet om tid og sted. Det vil bli informert om kostnaden i god tid før vigselen.

Før vielsen 

Skatteetaten sjekke om dere oppfyller vilkårene for å inngå ekteskap, såkalt prøving av ekteskapsvilkår. Fra juni 2018 kan du søke om prøving av ekteskap digitalt. Det betyr at dere logger dere inn på skatteetaten.no og oppgir en del opplysninger. Behandlingstiden kan være inntil tre uker dersom det er behov for manuell oppfølging, så vær ute i god tid, men likevel ikke mer enn fire måneder før bryllupet skal stå. En prøvingsattest er kun gyldig i fire måneder, fordi opplysningene dere oppgir må være ferske.

Begge kommende ektefeller må fylle ut hver sin egenerklæring, og forloverne fyller ut forlovererklæring. Noen må fylle ut litt mer: Har du for eksempel vært gift før, vil det i noen tilfelle være behov for å legge ved en erklæring om skifte. Ønsker du å endre navn, må du fylle ut en melding om endring av navn. Alt kan fylles ut digitalt via Skatteetatens nettsider.Når saken er ferdig behandlet, får dere melding om å logge dere inn i Altinn for å laste ned prøvingsattesten som bekrefter at dere kan gifte dere. Prøvingsattesten kan dere velge om dere vil sende videre fra Altinn i en e-post til vigsler, eller skrive ut og ta med en kopi av. Gratulerer! Nå er dere klare for å inngå ekteskap!

Vil du gifte deg i utlandet?

I den første versjonen av løsningen, håndterer vi kun prøving av ekteskap etter norsk rett. Det betyr følgende for de av dere som planlegger bryllup i utlandet:

1: Ønsker dere å gifte dere på norsk ambassade eller sjømannskirke i utlandet? Da gifter dere dere fremdeles etter norsk rett, og kan benytte vår digitale løsning for prøving av ekteskap. Dere går frem på samme måte som når dere gifter dere i Norge. Oppfyller dere kravene for å inngå ekteskap, mottar dere også her en prøvingsattest digitalt. Denne må dere videresende, eller skrive ut og ta med dere, sammen med passet, til ambassaden eller sjømannskirken dere skal gifte dere i.

2: Ønsker å gifte dere etter utenlandsk rett? Hvis dere planlegger å gifte dere etter utenlandsk rett i 2018, og ønsker å prøve ekteskapsvilkårene dine i sommer, så kan dere dessverre ikke bruke vår nye innloggingstjeneste, men må søke på ordinær måte på papir. Vi venter at også denne tjenestene vil bli tilgjengelig digitalt i løpet av høsten 2018.

Ønsker dere mer informasjon om hva som kreves for å gifte seg, se Skatteetatens nettsider.

Vielse bestilles ved å fylle ut søknadsskjema her!
Kopi av prøvingsattest fra folkeregisteret må være innlevert i god tid før vielsen. Originalen tas med på selve dagen. Prøvingsattest lastes opp digitalt her. Dersom dere ønsker å gifte dere i mai, juni eller august, bør dere være ute i god tid med bestilling.

Vigselen
Brudeparet med følge må møte opp i god tid før avtalt tidspunkt for vigsel. Paret må vise legitimasjon før seremonien starter.

Vitner
Det må være to vitner til stede under seremonien. Dette kan være forloverne eller to andre myndige personer brudeparet har med seg. Vitner må vise gyldig legitimasjon. På henvendelse kan kommunen stille med vitner.

Seremonien
Seremonien vil normalt finne sted i kommunestyresalen i Skiptvet kommunehus. Seremonien tar ca. 10 minutter. Under seremonien blir formular for borgerlig vigsel lest opp. Deretter blir paret spurt om de vil ha hverandre til ektefeller. Til slutt undertegner paret, vitnene og vigsleren vigselsprotokollen. Paret får etter dette en midlertidig vigselsattest. Endelig vigselsattest blir ettersendt fra folkeregisteret.

Dersom paret vil sette på ringer under seremonien gis det beskjed om dette. Fotografering og filming er normalt tillatt under og etter seremonien i samråd med vigsleren. Dersom det er ønskelig med kunstneriske innslag, som musikk eller diktlesing, avklares dette med vigsleren. Dersom det er ønskelig å pynte lokalet, må det gis beskjed om dette i god tid. Kommunen stiller med blomst og lys som standard dekorasjon.

Det kan gjøres avtale på forhånd dersom det er ønskelig at vigselen skal foregå på engelsk. Dersom paret verken forstår norsk eller engelsk, må paret selv ta med seg en kvalifisert tolk.

Parkering 
Det er i utgangspunktet god parkeringsdekning ved Skiptvet kommunehus.


Kontaktperson
Evy Ruud Eng – tlfnr.: 414 20 226

Servicekontoret - tlfnr.: 69 80 60 00

Eventuelle spørsmål kan sendes til post@skiptvet.kommune.no