www.skiptvet.kommune.no

Budsjett og årsrapport

Kommunens overordnede økonomiplan er budsjettet med økonomiplan for kommende fire år.

I tillegg til budsjettet med økonomiplan er også kommunens årsberetning, samt kommunens og virksomhetenes årsmelding viktige økonomidokumenter.