A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Nettstedskart
Hjem/Alle tjenester/Kultur, fritid og folkehelse/Bygdebokkomiteen

Bygdebokkomiteen

 

Bygdebøkene; folk på gård, plass og tomt i Skiptvet

Skiptvet kommune vedtok i 1983 at bygdebok skulle skrives. Bygdebokkomité ble oppnevnt og planer for en gårds- og slektshistorie ble lagt. Allmenhistorien skal komme senere.

Bygdebøkene har fokus på gården, dens historiske utvikling i samhandling med omkringliggende gårder og gårdens folk, deres levegrunnlag og sosiale kår. Dagens gårdsdrift, som kjennetegnes av langt raskere omveltninger enn tidligere, har også fått sin plass. Bøkene er rike på illustrasjoner, også i farger. De fleste gårdsbruk som omtales presenteres med et luftfoto fra nyere tid. I tillegg presenteres luftfoto fra Widerøes Flyveselskap fra 1950 årene og foto innkjøpt fra Østfold fylkes billedarkiv. Bygdefolket har også stilt private bilder til rådighet for komitéen. Tegner Egil Torin Næsheim har levert tegninger til bøkene og med det sørget for illustrasjoner også fra tider som er fattig på billedmateriale.

Magne Berggren var ansatt som forfatter fra 1998-2010 og i hans forfatterperiode ble det gitt ut 3 bind. Da han ble pensjonist i 2010 overlot han manusutkast og notater som han hadde samlet til bind 4 og senere bind til bygdebokkomiteen. Følgende bøker er gitt ut:

Bind 1 fra 2006 omtaler gårdene Eng, Espenes, Ruene, Liverud, Borgen, Hønstvet østre, Hønstvet vestre, Stafseng, Solberg nedre, Bråtenes og Lystad.

Bind 2 fra 2007 omtaler gårdene Vines nordre, Vines søndre, Glenne nordre, Glenne søndre, Skår og Berg søndre.

Bind 3 fra 2009 omhandler gårdene Berg nordre, Haug søndre, Gjerstad, Sperstad, Åmot søndre, Åmot nordre, Hol, Toen, Karterud, Berg østre, Bogen, Berg vestre, Unnestad og Målen.

Bind 4 forventes å gis ut ved utgangen av 2019. Boka vil omhandle gårdene Haug nordre, Lund, Holm vestre, Strand, Heiestad, Kvisler, Holmerud, Karterud, Smertu, Solberg øvre og Holm østre.

Yngvar Nilsen og Torhild Wang Sletner har det redaksjonelle ansvaret for bind 4 mens forfatter Oddvar Svendsen har ansvaret for utarbeidelsen av de gjenstående bind. Hans arbeidsplass er delt mellom hjemmekontor og kontorplass på biblioteket.

 

Oddvar Svendsen ble ansatt som ny forfatter fra 01.09.16 og har 60% stilling.

Han kan treffes på tlf: 047 99023527 og E-post: oddvar.svendsen@skiptvet.kommune.no

Bygdebokkomitéen kan treffes i biblioteket hver torsdag kl 19-21 og på tlf. 69 80 62 82 i denne perioden.

Yngvar Nilsen, redaktør for bind 4 og billedansvarlig, kan treffes på tlf 90616786 og Epost: ynnilsen@online.no

Torhild Wang Sletner, komitéens leder og redaktør for bind 4, kan treffes på tlf: 98695003 og Epost: torhild.wang.sletner@hotmail.com.

Bygdebøkene kan kjøpes på Servicekontoret Skiptvet kommune, tlf 69806000.

Priser:

  • Pr bind (Bind 1, 2, 3):                                                                                         kr 200
  • Bind 4 (ny bok kommer i desember 2019, kan forhåndsbestilles):           kr 550
  • Tilbud ved kjøp av alle fire bind:                                                                     kr 1000