A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Nettstedskart
Hjem/Alle tjenester/Kultur, fritid og folkehelse/Bygdebokkomiteen

Bygdebokkomiteen

Bygdebøkene; folk på gård, plass og tomt i Skiptvet

Skiptvet kommune vedtok i 1983 at bygdebøker skulle skrives. Bokkomité ble oppnevnt og planer for en gårds- og slektshistorie ble lagt. Allmenhistorien skal komme senere.

Bygdebøkene har fokus på gården, dens historiske utvikling i samhandling med omkringliggende gårder og gårdens folk, deres levegrunnlag og sosiale kår. Dagens gårdsdrift, som kjennetegnes av langt raskere omveltninger enn tidligere, har også fått sin plass. Bøkene er rike på illustrasjoner, også i farger. De fleste gårdsbruk som omtales presenteres med et luftfoto fra nyere tid. I tillegg presenteres luftfoto fra Widerøes Flyveselskap fra 1950 årene og foto innkjøpt fra Østfold fylkes billedarkiv. Bygdefolket har også stilt private bilder til rådighet for komitéen. Tegner Egil Torin Næsheim har levert tegninger til bøkene og med det sørget for illustrasjoner også fra tider som er fattig på billedmateriale.

Magne Berggren var ansatt som forfatter fra 1998-2010 og i hans forfatterperiode ble det gitt ut 3 bind. Da han ble pensjonist i 2010 overlot han manusutkast og notater som han hadde samlet til bind 4 og senere bind til bygdebokkomiteen. Følgende bøker er gitt ut:

Bind 1 fra 2006 omtaler gårdene Eng, Espenes, Ruene, Liverud, Borgen, Hønstvet østre, Hønstvet vestre, Stafseng, Solberg nedre, Bråtenes og Lystad.

Bind 2 fra 2007 omtaler gårdene Vines nordre, Vines søndre, Glenne nordre, Glenne søndre, Skår og Berg søndre.

Bind 3 fra 2009 omtaler gårdene Berg nordre, Haug søndre, Gjerstad, Sperstad, Åmot søndre, Åmot nordre, Hol, Toen, Karterud, Berg østre, Bogen, Berg vestre, Unnestad og Målen.

Bind 4 fra 2019 omtaler gårdene Haug nordre, Lund, Holm vestre, Strand, Heiestad, Kvisler, Holmerud, Karterud, Smertu, Solberg øvre og Holm østre.

Yngvar Nilsen og Torhild Wang Sletner hadde det redaksjonelle ansvaret for bind 4.

Bind 5 er under utarbeidelse og er planlagt ferdig ca. 1. desember 2021. Boka vil omhandle gårdene Svae, Langli, Jakobshaugen, Hauger, Vister vestre, Taraldrud, Jonsrud, Holone, Tveter vestre, Trandem og Lystvet.

Oddvar Svendsen er forfatter av de gjenstående bind (bind 5-8). Hans arbeidsplass er delt mellom hjemmekontor og kontorplass på biblioteket. Han ble ansatt fra 01.09.16 og har hatt deltidsstilling fram til han fra 01.01.2020 arbeider full tid. Han kan treffes på tlf: 047 99023527 og E-post: oddvar.svendsen@skiptvet.kommune.no

Bygdebokkomitéen kan treffes i biblioteket hver torsdag kl 19-21 og på tlf. 69 80 62 82 i denne perioden.

Yngvar Nilsen er billedansvarlig, kan treffes på tlf 90616786 og Epost: ynnilsen@online.no

Torhild Wang Sletner, komitéens leder, kan treffes på tlf: 98695003 og Epost: torhild.wang.sletner@hotmail.com.

Komiteen mottar gjerne innspill på bind som allerede er gitt ut samt både bilder og bidrag til de kommende bind.

Bøkene kan kjøpes på Servicekontoret Skiptvet kommune,  tlf 69806000 og på Skiptvet bibliotek tlf 69806280. Bøker kan fås tilsendt mot betaling av porto.

Priser:

  • Pr bind (Bind 1, 2, 3):                        kr 200
  • Bind 4:                                               kr 550
  • Tilbud ved kjøp av alle fire bind:      kr 1000