A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Nettstedskart
Hjem/Om Skiptvet/Bygdesang

Bygdesang

Bygdesang for Skiptvet er skrevet og komponert av Sverre M. Sandem fra Spydeberg og ble valgt som kommunens bygdesang av en jury etter offentlig utlyst konkurranse.
Den ble urframført under nyttårskonserten 2.1.2000 av Grethe Dahl Borgen.
Vidar Hansen har laget arrangement for piano og forsamlingssang. Noter kan fås ved sentraladministrasjonen på tlf. 69 80 60 00.

BYGDESANG FOR SKIPTVET

Da bygda var formet av is, vann og bre,
til åser og sletter og lier,
kom vandringsmenn sydfra og fant her et sted
hvor de ville stifte familier.
De levde av fiske og storskogens dyr.
De skapte et samfunn i miniatyr
i forhold til senere tider.

For jorda ble dyrket med arbeid og slit
av sterke og driftige hender.
Og slik har det fortsatt, for bygda er blitt
til velstelte gårder og grender.
Med åser omkring, og med Glomma så nær,
har vi fått naturen som er oss så kjær:
Den vakreste bygda vi kjenner.

Og Glomma den flyter nå stille og ren
og minnes nok sikkert hver sommer,
da tømmer ble fløtet av modige menn
til lensa med haker og bommer.
og fløterens arbeid i dager og år,
for kjærring og unger i strevsomme kår,
skal minnes i tider som kommer.

En pilegrim vandret langs elva en gang
og hørte nok bruset fra Vammen.
i dag vil han høre en helt annen "sang"
fra kraftstasjon' nedenfor dammen.
De veldige krefter som her trylles frem,
blir spredt over landet, til tusener hjem.
En gave fra Skiptvet og Glommen.

Et sentrum i bygda er Meieriby'n.
Som nærmeste nabo vi finner
vår eldgamle kirke, bak løvtrær og lyng,
så full av historie og minner.
Og der skal vi møtes med hjerter som slår
for samhold og omsorg, for slektsarven vår
- til messe når klokkene ringer.