A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Nettstedskart

Forelegging om forslag til mindre endring av Kommunedelplan for Sentrum

Nytt fra Plan Landbruk og Teknikk

Kommunen forelegger endring av arealformål knyttet til tidligere Brekkeåsen barnehagen i kommunedelplanen for sentrum fra offentlig tjenesteyting til boliger. Barnehagen er flyttet nylig til nytt bygg i Finlandskogen og kommunen har vurdert å selge tomten 56/283.

I samsvar med plan- og bygningsloven § 11.17 kan kommunen endre planen som mindre endring dersom det forelegges endring med vurderinger til direkte berørte myndigheter og naboer.
Ifølge loven er det ikke avsatt noe konkret frist.
Derfor foreslår vi frist for eventuelle merknader innen onsdag 22.02.2017.
Kommunestyre er i dette tilfelle myndighet i Skiptvet som kan vedta en slik endring.
Administrasjonen skal utarbeide endringsforslag for behandling i politisk møte 28.03.2017.

se for nærmere informasjon: sentrumsplanen

eller se i planregisteret: sentrumsplanen om nærmere informasjon hva forslaget inneholder.