www.skiptvet.kommune.no

Høring av kommunal målsetning for forvaltning av bever

Forslag til kommunal målsetning for forvaltning av bever og forslag til forskrift om adgang til jakt etter bever ligger ute på høring.

Høringsfrist: 28.10.2019