A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Nettstedskart
Aktuelt

Høring av søknad om ny 47 kV kraftledning - Vamma

Plan Nytt fra Plan Lanbruk og Teknikk

Norges vassdrags- og energidirektorat har mottatt en søknad fra Hafslund Nett AS om å få bygge en ny ca. 485 meter lang 47 kV kraftledning mellom Vammafossen transformatorstasjon og Vamma kraftstasjon, samt ett nytt bryterfelt i Vamma kraftstasjon. Anleggene ligger i Askim og Skiptvet kommuner i Østfold fylke.

Bakgrunnen for søknaden er behovet for å øke overføringskapasiteten mellom 47 kV og 132 kV nettet mellom overnevnte stasjoner. Behovet er utløst av den nye vindparken som bygges ved Ørje. Omsøkte tiltak vil doble overføringskapasiteten sammenlignet med dagens anlegg.

Hafslund Nett AS søker om konsesjon i medhold av energiloven.

Gjennom høring av konsesjonssøknaden ønsker vi å motta synspunkter på planene og forslag til tiltak som kan redusere negative virkninger.
Søknaden er tilgjengelig på NVEs internettsider www.nve.no/kraftledninger.

Skjema for uttalelser finnes på våre internettsider. Uttalelser kan også sendes som e-post til nve@nve.no
eller som brev til NVE, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO.

Uttalelser må sendes NVE innen 18. juni 2018.