A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Nettstedskart

Invitasjon til åpent møte om planarbeidet for Boligfelt Holstadåsen Øst - Meieribyen

PLan nytt fra Plan Landbruk og Teknikk

utklipp plan for holstadåsen

Kommunen inviterer alle som er interessert i boligfeltutvikling i Meieribyen til å møte i

Vestgårdskolen mandag 27.03.2017 kl. 18.00 – 20.00.

Det orienteres om planarbeidet med boligfelt Holstadåsen Øst.

Nærmere informasjon finnes her:

Planskisse.Link til planinformasjon i planregisteret.  (ny sti)

Etter åpent møte skal kommunen vurdere innspill for utarbeiding av planforslag som er planlagt å behandle i Hovudutvalg for PLT i mai 2017.
Forslag skal være å legge ut planforslag til 1. gangs høring og offentlig ettersyn i minst 6 uker.
I høringsperioden kan det sendes innspill også.

Merknader og synspunkter som kan ha betydning for planarbeidet kan sendes til
Skiptvet kommune, Postboks 115, 1806 Skiptvet
eller postmottak@skiptvet.kommune.no

Tips en venn Skriv ut