A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Nettstedskart

Invitasjon til informasjonsmøte om detaljplan for Vamma Miljøpark

Plan Nytt fra Plan Landbruk og Teknikk

På vegne av tiltakshaver Skolt Miljøpark AS, inviteres det til informasjonsmøte om fremtidig drift av Miljøparken, samt om den videre reguleringsplanprosessen.
Planen har nummer 20180002.
Torsdag 28 Mars 2019, kl. 17.30 i kommunestyresalen i Skiptvet kommunehus.
Det antas at møtet vil vare fram til ca. kl. 19.00.


Det åpnes for spørsmål for avklaringer knyttet til driften og planprosessen videre.

Informasjonsmøtet er et åpent møte, og alle er velkommen.

For nærmere informasjon tas kontakst med:

Feste NordØst AS
tel. 62 48 03 55
e-post  nordost@feste.no

Hilsen, Helge Bakke
prosjekleder for forslagsstiller

Planinformasjon finnes i plandialog, HER...

Tips en venn Skriv ut