A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Nettstedskart
Hjem/Om Skiptvet/Kommuneblomst

Kommuneblomst

Nyresildre i farger - foto

I 1992 fikk alle Østfoldkommunene tildelt hver sin kommuneblomst av miljøvernavdelingen ved Fylkesmannens kontor.
Skiptvet fikk tildelt blomsten "Nyresildre" som sin kommuneblomst.

Intensjonen med kommuneblomster er å bevare sårbare vegetasjonstyper og enkeltarter i fylket, da Østfold er det fylket i landet som har flest arter av nasjonalt truede og sårbare plantearter.

Nyresildre (lat. Saxifraga granulata), på folkemunne også kalt Mjølkebøtte.
Nyresildre er en vakker blomst med god duft. Den hører hjemme på grunn, tørr jord i sommervarme strøk. Om våren kan den bli så tallrik på bakker og berg at den lyser hvitt. I Skiptvet kan nyresildre mange steder dominere i mai og tidlig i juni. Den er trolig kjent i samtlige Østfold-kommuner, men mindre vanlig i resten av landet.
Saxifraga betyr "den som bryter stein". De lyserøde yngleknoppene hos nyresildre skal ha minnet folk om nyre- og gallestein. Ut fra gammel tro om at plantene hadde form etter de organer de kunne helbrede, ble nyresildre brukt mot steinsmerter.