A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Nettstedskart

Kommunedelplan for sentrum - mindre endring Vestgård skole

Plan Nytt fra Plan Landbruk og Teknikk

Kommunen har behandlet endring i kommunedelplan for sentrum ved Vestgård skole som mindre endring etter forelegging i regionalt planmøte 16.01.18.

FS vedtak 018/046:
Forslag til endring av arealformålgrense nord og øst for Vestgård skole, Gbnr. 56/3, godkjennes jf. PBL § 11 - 17.

Anledning for endring av sentrumsplanen er prosjektering for utviding av skolebebyggelse. Kommunen konstaterer at planen trenger endring for å sikre avsatt areal til skole og turdrag på rett måte  samsvar med dagens bruk.

I samsvar med plan- og bygningsloven § 11.17 kan kommunen endre planen som mindre endring dersom det forelegges endring med vurderinger til direkte berørte myndigheter og naboer.
Formannskapet har behandlet saken etter delegasjon.

se møteprotollen.

Tips en venn Skriv ut