A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Nettstedskart

Kommunedelplan for sentrum - mindre endring Vestgård skole

Plan Nytt fra Plan Landbruk og Teknikk

Kommunen har behandlet endring i kommunedelplan for sentrum ved Vestgård skole som mindre endring etter forelegging i regionalt planmøte 16.01.18.

FS vedtak 018/046:
Forslag til endring av arealformålgrense nord og øst for Vestgård skole, Gbnr. 56/3, godkjennes jf. PBL § 11 - 17.

Anledning for endring av sentrumsplanen er prosjektering for utviding av skolebebyggelse. Kommunen konstaterer at planen trenger endring for å sikre avsatt areal til skole og turdrag på rett måte  samsvar med dagens bruk.

I samsvar med plan- og bygningsloven § 11.17 kan kommunen endre planen som mindre endring dersom det forelegges endring med vurderinger til direkte berørte myndigheter og naboer.
Formannskapet har behandlet saken etter delegasjon.

se møteprotollen.