A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Nettstedskart
Hjem/Alle tjenester/Kommunen/Vil du jobbe hos oss/Kommunen som arbeidsgiver

Kommunen som arbeidsgiver

Kommunen er viktig for lokalsamfunnet, som tjenesteyter, politisk system, samfunnsutvikler og forvaltningsorgan. Skiptvet kommune jobber etter en rekke retningslinjer og strategier som du kan lese mer om under.

Arbeidsgiverpolitikk er summen av de handlinger, holdninger og verdier som arbeidsgiver praktiserer og står for, i sitt forhold til medarbeiderne.

Skiptvet kommune har utarbeidet en presentasjon til nyansatte i kommunen. Presentasjonen kan du se her!Skiptvet kommunes arbeidsgiverpolitikk er definert rundt fire hovedområder:

  • Ledelse
  • Kompetanse
  • Belønning
  • Medvirkning

Etiske retningslinjer

De etiske retningslinjene angir hovedlinjer og er fundament for refleksjon til hjelp i en konkret handling/situasjon. De etiske retningslinjer forplikter folkevalgte, medarbeidere, leverandører og andre med et kontraktsmessig forhold til kommunen. De etiske retningslinjer for Skiptvet kommune kan du laste ned her!

Inkluderende Arbeidsliv (IA)


Handlingsplanen "Inkluderende Arbeidsliv" beskriver rutiner og prosedyrer rundt sykefraværsoppfølging, arbeidstakers - og arbeidsgivers plikter og rettigheter. Skiptvet kommunes handlingsplan for inkluderende arbeidsliv 2012 kan lastes ned her!