A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Nettstedskart
Hjem/Alle tjenester/Barn og unge/Barnehage/Barnehagene i Skiptvet/Solhaug barnehage/Kontakt oss

Kontakt oss

 

 

Avdeling Nysgjerrigper:               40404939

Avdeling Lurifaks:                           40404936

Avdeling Petter Smart:                 40404921

 

Barnehagen vår er en 3-avdelings barnehage med plass til ca 50 barn. Vi har en liten småbarnsavdeling med plass til ca 9 barn i alderen 0-2 år, de to andre avdelingene er organisert som søskengrupper og har barn i alderen 2-6 år.

Vi har fokus på omsorg, lek og læring, og målet er å gi barna mestringsopplevelser som utgangspunkt for et godt barnehageliv og som grunnlag for videre læring.

Vi jobber mye med språk, relasjoner og sosial kompetanse. Prosjektarbeid er arbeidsmetoden.

Innemiljøet er i stadig endring og har spor fra barns lek, interesser og ulike prosjekter.

Vi har naturlekeplass i skogen og grillhytte på barnehagens uteområde.

På hjemmesiden vil dere finne årsplan og periodeplaner som viser hvordan vi jobber.

 Følg oss gjerne også på Facebook!

Virksomhet: Oppvekst
Virksomhetsleder: Ann-Cecilie Løken
Telefon: 69 80 67 20
E-post: ann-cecilie.loken@skiptvet.kommune.no
Besøksadresse: Doktorsvingen 2, 1816 Skiptvet
Postadresse: Postboks 115, 1806 Skiptvet