A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Nettstedskart
Hjem/Alle tjenester/Helse og omsorg/Kontaktinformasjon for pleie- og omsorgsstjenester

Kontaktinformasjon til pleie- og omsorgstjenester

Saksbehandler: 69 80 61 31

Sollia Bo – og servicesenter
Besøksadresse: Sollia 1, 1816 Skiptvet
Telefon: 69 80 61 00
Fax: 69 80 61 01
Mail: postmottak@skiptvet.kommune.no

Virksomhetsleder:
Gro B. Abotnes (gro.abotnes@skiptvet.kommune.no)
Tlf: 69 80 61 00/ 40 40 49 33

Kontor/egenbetaling:       
May-Lis Wiik (may-lis.wiik@skiptvet.kommune.no)
Tlf: 69 80 61 00

Sykeavdeling 1, 2 og rehab:                                                       
Unni Kristiansen (unni.kristiansen@skiptvet.kommune.no)
Tlf: 69 80 61 00

Sykeavdeling 3,4 og 5:                                                       
Ramona Olsen Gjørwad (ramona.olsen.gjorwad@skiptvet.kommune.no)
Tlf.: 69 80 61 00

Kjøkken/ Vaskeri:                                                       
Per Ivar Syvertsen (per.ivar.syvertsen@skiptvet.kommune.no)
Tlf: 69 80 61 00

Hjemmebaserte tjenester:                                                       
June Stomperud Torp (june.skaug.torp@skiptvet.kommune.no)
Tlf: 69 80 61 00

Dagsenteret for hjemmeboende demente:                                                       
Gun – Christin L. Unnestad (gun-christin.unnestad@skiptvet.kommune.no)
Tlf: 69 80 61 00

Dagsenteret for psykisk utviklingshemmede:                                                       
Gun – Christin L. Unnestad (gun-christinl.unnestad@skiptvet.kommune.no)
Tlf: 69 80 61 00

Psykisk helsevern:                                                       
Anne Sofie Lund (anne.sofie.lund@skiptvet.kommune.no)
Tlf: 69 80 61 00

Vestgårdveien Bofellesskap:                                                       
Kine Andrea Liberg Riseng (kine.andrea.liberg.riseng@skiptvet.kommune.no)
Tlf: 69 80 91 80  / 69 80 86 48

Fysioterapi/ ergoterapi:                                                       
Gemma Koolen (gemma.koolen@skiptvet.kommune.no)
Tlf: 69 80 61 00