www.skiptvet.kommune.no

Koordinator for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Koordinators hovedoppgave er å bidra til at de som har sammensatte og langvarige behov for helse- og omsorgstjenester opplever en sammenhengende behandlingstjeneste.

 

Ansvaret for:

Deltagelse i Ansvarsgruppe

Omsorgslønn

Veiledning og råd

Individuell plan

Avlastning

Støttekontakt

Mange personer trenger hjelp. Det kan være på grunn av funksjonshemming, alder eller sosiale/psykiske problemer

 

Vilkår:

Kommunen vil i samarbeid med deg, bestemme hva slags tjenester som vil egne seg. Støttekontakt/ avlaster får godtgjøring fra kommunen.     

 Tjenesten kan gis individuelt eller i gruppe.

Kontaktperson er Torild Nandrup Pettersen telefon: 916 73 476/69806267 torild.nandrup.pettersen@skiptvet.kommune.no

Kan du tenke deg å være støttekontakt eller avlaster ta kontakt!

Tips en venn Skriv ut