www.skiptvet.kommune.no

Kulturstøtteordninger i Skiptvet kommune

Skiptvet kommune vedtok 10.02.2009 "FRIVILLIGHETSMELDING FOR SKIPTVET KOMMUNE 2008 - 2012" og i den forbindelse gis det forskjellige støtteordninger innen kulturarbeid.

Alle søknadsskjemaene, retningslinjer for kulturstøtte og statutter for kulturstipend finner man i menyen til høyre. Flere av skjemaene er elektroniske dvs. du sender inn søknaden via nettet.

De ulike kulturstøtteordningene og frister:

15. mars (Utvidet frist 27.3.15):

  • Grunntilskudd
  • Husleietilskudd
  • Oppstartstilskudd
  • Tilskudd til kor og korps

Søknad om tilskudd til allment kulturformål, bruk elektronisk skjema "Tilskudd til allment kulturarbeide i Skiptvet" med unntak av de som er merket eget skjema. I skjemaet ”Tilskudd til allment kulturarbeide i Skiptvet” velg inne i skjemaet den aktuelle tilskuddsordningen man skal søke.

Søknader som kommer inn etter fristens utløp, vil bare i særskilte tilfelle bli behandlet.

Utskriftsskjemaene sendes inn pr. post til Skiptvet kommune, Postboks 115, 1816 Skiptvet og de elektroniske sendes pr. nett når du fyller ut.

Har du spørsmål ta kontakt med oss på tlf. 69 80 60 00 - e-post: postmottak@skiptvet.kommune.no