A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Nettstedskart

Kunngjøring av høring av planforslag for detaljplan for Mørk - Bergsjø

Plan Nytt fra Plan Landbruk og Teknikk

Kommune legger ut planforslag for revidert detaljplan for Mørk Bergsjø 20160002 i Meieribyen på 2. gangs høring i henhold til PBL §§ 12-10 og 12-11 og vedtak 18/043 i Formannskapsmøte 05.04.2018. Vedtak og planforslaget kan sees på kommunens nettsider.

Merknader og synspunkter innen 28.05.2018.

Intensjonen med revidert planforslag:
Formålet med revidert planforslag er å legge til rette for landbruksutvikling på ca. 82,5 dekar med regulering for avsatte områder for landbruksbebyggelse, mølle, driftsbygg, biogassanlegg og nytt areal for storfebebyggelse med hensyn til (kultur)landskap ved tilrettelegging for vegetasjonskjermer.

Vedtak og planforslaget med planID 20160002 finnes her:

Møtebok

Link til plandokumenter

Merknader og synspunkter som kan ha betydning for planarbeidet kan sendes til
Skiptvet kommune, Postboks 115, 1806 Skiptvet
eller postmottak@skiptvet.kommune.no

Andre opplysninger finnes her:

Link til Planregisteret

Link til kartportal for Indre Østfold

Tips en venn Skriv ut