A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Nettstedskart

Kunngjøring av høring for detaljregulering for Vesterås boligfelt, Storveien 40 - 20190001

Plan Nytt fra Plan Lanbruk og Teknikk

Formannskapet har behandlet saksframlegg for høring og offentlig gjennomsyn for detaljregulering for Vesterås boligfelt, Storveien 40 Skiptvet, 20190001.
Høringsfrist er fredag 09.08.2019 (9 uker på grunn av sommerferie)

Vedtak 19/073:
Detaljregulering for boligfelt Vesterås, Storveien 40, Skiptvet, Gbnr. 54/8 m.fl., 20190001, med tilhørende reguleringsbestemmelser datert 20.05.2019 vedtas for høring og utlegging til offentlig gjennomsyn, jf. pbl § 5-2 og § 12-10.

Hensikten med omreguleringen er å tilrettelegge for følgende:
Opprettelse av 10 Leiligheter sammensett i bebyggelse med 2 og 4 boenheter. Avkjørselen skal flyttes vekk fra Storveien for å bedre trafikksikkerhet.
Merknader til reguleringsarbeidet kan rettes til Skiptvet kommune, Plan landbruk og teknikk, Storveien 24, eller per e-post til postmottak@skiptvet.kommune.no innen 09.08.2019.

Framdrift og plandialog finnes HER.

Oversikt av andre reguleringsplaner: