A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Nettstedskart

Kunngjøring av plansaker 1. gangs høring for Skogskloster / Mørk Bergsjø / Holstadåsen Øst

Plan Nytt fra Plan, Landbruk og Teknikk

DETALJPLAN FOR SKOGSKLOSTER, GBNR. 32/4 HAUG – PLANID 20150003
I henhold til PBL §§ 12-10, 11 og vedtak 17/040 i Formannskapsmøte 06.06.2017 varsler kommunen 1. gangs høring av detaljplan for Skogskloster, Lundsveien. Vedtak og planforslaget kan sees på kommunens nettsider. Merknader og synspunkter innen 21.07.2017.

DETALJPLAN FOR MØRK - BERGSJØ – PLANID 2016002
I henhold til PBL § 12-10, 11 og vedtak 17/041 i Formannskapsmøte 06.06.2017 varsler kommunen 1. gangs høring av detaljplan for Mørk – Bergsjø, Gbnr. 56/9, 56/56 og 56/337. Vedtak og planforslaget kan sees på kommunens nettsider. Merknader og synspunkter innen 21.07.2017.

DETALJPLAN FOR HOLSTADÅSEN ØST BOLIGFELT – PLANID 20160001
I henhold til PBL § 12-10 og vedtak 17/043 i Formannskapsmøte 06.06.2017 varsler kommunen 1. gangs høring av detaljplan for Holstadåsen Øst boligfelt i Meieribyen. Vedtak og planforslaget kan sees på kommunens nettsider. Merknader og synspunkter innen 21.07.2017.

Vedtak og planforslag til hver plan finnes her (nye stier):
Link til planforslag for Skogskloster.
Link til planforslag for Mørk Bergsjø.
Link til planforslag for Holstadåsen Øst.

Merknader og synspunkter som kan ha betydning for planarbeidet kan sendes til
Skiptvet kommune, Postboks 115, 1806 Skiptvet
eller postmottak@skiptvet.kommune.no

Andre opplysninger:
Oversikt av planregisteret for Skiptvet (ny sti)

Kart:
Lenker til ulike kartportaler

Tips en venn Skriv ut