www.skiptvet.kommune.no

Ledige boligtomter

Skiptvet kommune går inn for å til enhver tid ha tomter ledige for salg til bolig.

Kommunen arbeider kontinuerlig med områder for utbygging til private og profesjonelle utbyggere. Tradisjonelt er kommunen selv tilbyder av tomter, men det er et bredt samarbeid med private aktører som har vist seg å skape et variert tilbud av tomter og boligtyper. Alle henvendelser som formidles gjennom kommunen kan gis informasjon om det totale tilbudet i bygda.

Finlandsskogen, ligger midt i Meieribyen og siste ledige tomter er solgt første halvår i 2018.

004.JPG
 

Her finner en informasjon om:
Brekke vest, ligger på vestside langs Brekkeveien
Holstadåsen Øst, ligger på østside i Meieribyen
 

Eneboligtomter på Brekke Vest:

brekke_sikt_fra_sørbrekke vest tomteplan bilde 20180111.jpg

18 tomter, tomtestørrelse ca. mellom 740 - 950 m2, selges (inkluderer opparbeidet vei, gatelys, vann- og avløpsledning og kabler for strøm, telefon og bredbånd fram til tomtegrense). Planen for Brekke Vest boligfelt er vedtatt i kommunestyremøte 12.12.2017. se sakpapir
Ved flere opplysninger ta kontakt med Servicekontoret. Flere opplysninger om planstatus kan du se her.

Illustrasjonsplan for Brekke Vest

Meglerfirma Aktiv har fått oppdrag å selge tomter på vegne av kommunen:

Se annonse på www.finn.no om status av tomter.

Oversikt over tomter : (avvik kan forekomme)

Tomt             Areal Adresse
Tomt nr. 1: 741 m2 Brekkestubben
Tomt nr. 2: 800 m2 Brekkestubben
Tomt nr. 3: 853 m2 Brekkestubben
Tomt nr. 4: 786 m2 Brekkestubben
Tomt nr. 5: 889 m2 ny atkomstvei
Tomt nr. 6: 794 m2 ,,
Tomt nr. 7: 772 m2 ,,
Tomt nr. 8: 817 m2 ,,
Tomt nr. 9: 714 m2 ,,
Tomt nr. 10: 740 m2 ,,
Tomt nr. 11: 783 m2 ,,
Tomt nr. 12: 718 m2 ,,
Tomt nr. 13: 765 m2 ,,
Tomt nr. 14 : 802 m2 ,,
Tomt nr. 15: 794 m2 ,,
Tomt nr. 16: 768 m2 ,,
Tomt nr. 17: 949 m2 ,,
Tomt nr. 18: 740 m2 Fjellveien

 

Varierte boligtomter på Holstadåsen Øst under planlegging:

flybilde-holstadåsen-fra-sør.jpgplankart Holstadåsen Øst

Ca. 41 tomter, planlegges til forskjellige boenheter, 29 eneboliger, 13 tomannsboliger, 12 rekkehus og boligblokk med 12 leiligheter. Totalt er det planlagt 62 boenheter. Ene- / tomannsbolig tomtestørrelse ca. 800 m2, selges (inkluderer opparbeidet vei, gatelys, vann- og avløpsledning og kabler for strøm, telefon og bredbånd fram til tomtegrense). Planforslag er vedtatt i kommunestyremøte 19.09.2017. Ved flere opplysninger ta kontakt med Servicekontoret. Flere opplysninger om planstatus kan du se her.

Plankart for Holstadåsen Øst

Presentasjonen i åpent møte 27. mars 2017.

Dokumenter

Dokumenter og filer
Fil Størrelse
/images/icons/16x16/pdf.gif
10M   2016-10-04
/images/icons/16x16/pdf.gif
2M   2013-01-25
/images/icons/16x16/pdf.gif
5M   2015-07-07
/images/icons/16x16/pdf.gif
2M   2013-01-25
/images/icons/16x16/pdf.gif
61Kb   2016-03-15
/images/icons/16x16/pdf.gif
50Kb   2016-10-04
/images/icons/16x16/pdf.gif
77Kb   2016-03-15