A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Nettstedskart
Hjem/Alle tjenester/Barn og unge/Barnehage/Barnehagene i Skiptvet/Solhaug barnehage/Avdelinger/Lurifaks

Lurifaks

Dette er en av våre to avdelinger for barn fra 2-6 år. Søsken går på samme avdeling dersom ikke noe annet er ønsket. Her er det opptil 18 barn.

Avdelingen jobber i prosjekt hvor hverdagssituasjoner og fagområder trekkes inn og danner en helhet omkring barnehagedagen. Barns medvirkning er viktig.

Det skal være godt å være barn og voksen på Lurifaks og vi har fokus på relasjoner, vennskap, trygghet og humor.

Avdelingens skolestartere har førskole med jevnaldrende på Petter Smart.

Mer om våre verdier og fokusområder finner du i årsplanen.

Se månedsbrev og månedsplaner for å se hvordan livet på Lurifaks er!

Pedagogisk leder:

Anne Olsen

Barnehagelærer:

Ole Martin Johansen

Barne-og ungdomsarbeider:

Karianne Moslått Pedersen

Assistent:

Bodil Kvitle