www.skiptvet.kommune.no

Matrikkelen og grunnboken stenger midlertidig ved årsskiftet 2019/2020

Plan Nytt fra Plan Lanbruk og Teknikk

På grunn av kommune- og regionreformene som trer i kraft 1. januar 2020, stenges matrikkelen for hele landet fra 13. desember 2019 til 1. januar 2020.
Grunnboken stenges i tidsrommet 27. desember 2019 – 1. januar 2020.

Hvilke følger får dette?
1. Ingen registrering (matrikkelføring) i matrikkelen i noen av landets kommuner i perioden matrikkelen er stengt. Betyr bl.a. at registrering av nye eiendommer, seksjonering, grensejustering/arealoverføring, adressering eller bygningsregistrering ikke kan utføres.
 
2. Ingen innsending av matrikkeldokumenter til tinglysing. Kartverket anbefaler at siste innsending til tinglysing fra kommunene skjer 29.11.2019, for å sikre tid til eventuell feilretting ved retur fra tinglysingen.

3. Ingen føring av konsesjon i matrikkelen (13. desember – 1. januar).
Alternativ: Egenerklæring om konsesjonsfrihet sendes på papir med original underskrift til kommunen. Kommunen kontrollerer, signerer og stempler. Kjøper, eller representant for denne sender signert skjema til tinglysing sammen med hjemmelsdokumentet (skjøtet) før grunnboken stenger. Det samme gjelder for konsesjonsvedtak.
 
Les mer om kommune- og regionreformen på:
https://www.kartverket.no/kommunereform/