A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Nettstedskart

Melding om bekreftelse av Det Offentlige Kartgrunnlaget for planlegging og saksbehandling

Plan nytt fra Plan Landbruk og Teknikk

Skiptvet kommune har bekreftet kartbaser for å bruke i utarbeiding av planer og behandling av byggesaker.
Formålet med det offentlige kartgrunnlaget (DOK) er å sikre en kunnskapsbasert og effektiv planlegging og saksbehandling.

Nærmere informasjon finnes på hjemmeside av kartverket:
http://www.kartverket.no/geodataarbeid/Temadata/Det-offentlige-kartgrunnlaget/

Kartbaser som er relevant i Skiptvet kommune finnes på hjemmesider av Kartverket / Geonorge:
https://register.geonorge.no/register/det-offentlige-kartgrunnlaget-kommunalt?municipality=0127
statusdato: 28.09.2016