www.skiptvet.kommune.no

Mortenstua skole søker pedagoger, miljøterapeuter og fagarbeidere/assistenter fra neste skoleår

logo for Mortenstua skole

Mortenstua skole søker etter nye medarbeidere fra neste skoleår. Søknadsfrist er 1. mai 2019.