A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Nettstedskart
Hjem/Alle tjenester/Landbruk og teknisk/Nedgravde oljetanker og utfasing av oljefyr

Nedgravde oljetanker og utfasing av oljefyr

Nedgravde oljetanker representerer en stadig større kilde til forurensning av grunn og vassdrag og kan være til skade for både helsen og miljøet. Du som eier av oljetanken er til enhver tid ansvarlig for at tanken er i betryggende stand. Fra 2020 er det forbudt å fyre i boligen med fossil olje. 

 

Klima- og miljødepartementet (KLD) og Olje- og energidepartementet (OED) har fastsatt en ny forskrift som forbyr fyring med mineralolje (fossil olje) til oppvarming av bygninger fra 1.1.2020. Forskriften ble fastsatt 28. juni 2018, og er å finne på Lovdata på denne lenken: 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2018-06-28-1060 

For huseiere og grunneiere som har nedgravd oljetank

Med nedgravd oljetank menes en tank under bakkenivå, som brukes eller er tenkt brukt til oppbevaring olje, og som ligger slik til at hele tanken ikke kan inspiseres utvendig. 

Tips om hvordan du går fram, steg-for steg, for å sanere oljetanken din finner du på nettsiden oljefri.no, som drives av Naturvernforbundet.