A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Nettstedskart

Offentlig ettersyn - Detaljplanendring for Skiptvet Kirke og omkringliggende områder

Plan nytt fra Plan Landbruk og teknikk

Ifølge vedtak 16/064 i formannskapsmøte 06.09.2016: Endringsforslag for detaljplan for Skiptvet Kirke med omkringliggende områder, planID 20100001, med bestemmelser datert 22.07.2016, plankart alternativ 1 datert 30.06.2016 og planbeskrivelse datert 30.06.2016 blir godkjent for utlegging til 1. gangs høring og offentlig ettersyn, jfr. Plan- og bygningsloven §§ 12-11 og 14.

Planforslaget finnes her:

Link til planregisteret. (ny sti)

Merknader og synspunkter som kan ha betydning for planarbeidet kan sendes til Skiptvet kommune, Postboks 115, 1806 Skiptvet eller postmottak@skiptvet.kommune.no innen 28.10.2016.

Andre opplysninger:
Oversikt av planregisteret for Skiptvet (ny sti)