www.skiptvet.kommune.no

Ofte spurte spørsmål

 • Kan søknaden min bli unntatt offentlighet?
  Det vil etter søknadsfristens utløp utarbeides en offentlig søkerliste. Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt i en epost som sendes til postmottak@skiptvet.kommune.no eller ved å ringe til servicekontoret tl 69 80 60 00, så snart som mulig etter at søknaden er sendt inn. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentlighetsloven.
   
 • Hva må jeg når jeg har prøvd alt - og likevel verken får søkt eller sendt e-post til postmottak@skiptvet.kommune.no?
  Erfaring viser at det er lurt å bytte mailadresse eller opprette en ny e-postkonto, feks. på www.gmail.com.
   
 • Må jeg legge inn all utdanning og praksis?
  Det er viktig at du legger inn det som er viktig og som kan gi uttelling for lønnsplassering og ansiennitet.
   
 • Hvor legger jeg inn referanser?
  Referanser skriver du inn i slutten på ditt søkerbrev.
   
 • Hvordan skriver jeg søkerbrev?
  Vi anbefaler at du skriver ditt søkerbrev i et word dokument og deretter kopierer inn teksten i søkerbrevet.
  Du trenger ikke å "sette opp brevmal" for søkerbrevet. Ditt navn og personalia skriver du inn når du registrer deg
  som søker. 
   
 • Kan jeg søke for en annen person?
  Det kan du ikke gjøre. Det vil da bli feil i brukeradministrasjonen og i lønnssystemet.
   
 • Må jeg legge inn alle kurs?
  Du kan legge inn de viktigste som er relevant for stillingen du søker.
   
 • Kan jeg endre på noe av det jeg har skrevet inn i kompetansefeltene?
  Ja, du bare klikker på "rediger", endrer det du skal, og så lagrer du.
  I feltet under utdanning: Marker feltet som blir blått – klikk en gang – da åpner feltet seg – rediger og lagre.