www.skiptvet.kommune.no

Ønsker for leie av Kirkelund skole 2018/2019 bes sendes til servicekontoret innen 15. juni

Søknad med dager og tider for ønske om leie bes sendt til post@skiptvet.kommune.no innen 15.juni.