A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Nettstedskart

Oppmålings- og kartleggingsarbeid i Østfold i 2019

Plan Nytt fra Plan Landbruk og Teknikk - Kartverket

Kartverket Oslo vil sammen med kommunene og andre samarbeidsparter utføre kartlegging i følgende kommuner i 2019: Halden, Sarpsborg, Fredrikstad, Skiptvet og Rakkestad.
I den forbindelse er det nødvendig med landmålingsarbeider; nedsetting og måling av fastmerker og utlegging/maling av signaler på bakken for flyfotografering.
Arbeidet vil foregå i mars – april.
 

I forbindelse med arbeidet kan det bli nødvendig med rydding av mindre trær og kratt.
Vi gjør grunneiere og rettighetshavere oppmerksom på at arbeidene utføres i henhold til Lov om eigedomsregistrering (matrikkellova) og at signalene ikke må fjernes eller overdekkes.

Nærmere opplysninger oppgis ved henvendelse til Kartverket Oslo:
Jon Otter Skaaret tlf 32 11 85 22.

Tips en venn Skriv ut