A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Nettstedskart

Planprogram for utarbeidelse av detaljregulering for Vamma miljøpark fastsatt

Plan Nytt fra Plan Lanbruk og Teknikk

Formannskapet har behandlet saksframlegg for fastsetting av revidert planprogram for utarbeidelse av detaljregulering for Vamma Miljøpark, 20180002.

Behandling og planprogram er sendt til de som gav uttalelse knyttet til planprogram.

Vedtak sak 19/048:
FS - behandling: Ordfører orienterte om at det blir en settekommune som behandler denne saken. Rådmannen orienterte om bakgrunn for saken, hvem har søkt, planlagte driftsforhold mm. Enstemmig som innstillingen.

FS - vedtak: Revidert planprogram datert 20.02.2019 for detaljregulering for Vamma miljøpark, 20180002, fastsettes, jf. pbl § 4-1 og § 12-9.

Mottatt innspill i høring for planoppstart for utarbeidelse av detaljregulering for Vamma miljøpark ble behandlet og relevante merknader ble innarbeidet i revidert planprogram.
Planprogram er en planprosessbeskrivelse som viser arbeidsmåte for utarbeidelse av planforslag. I planprogram kommer fram viktige temaer for konsekvensutredning samt framdriftsplan med fokus på bl.a. medvirkning.

Andre merknader skal vurderes av forslagsstiller og dokumenteres i planforslag.

Sak 19/034, aktuelle orienteringer i kommunestyremøtet 09.04.2019:
Rådmannen melder seg inhabil i behandling av saken om Miljøpark i Vamma. Sarpsborg kommune bes om å være settekommune.
Planforslag skal behandles av settekommune.

Behandlingen og planprogrammet finnes i planregisteret: HER.

Oversikt av andre reguleringsplaner: