A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Nettstedskart
Hjem/Alle tjenester/Helse og omsorg/Sykehjem og omsorgsboliger/Priser

Priser

Hva koster det?

  • For langtidsopphold i sykehjem beregnes egenandel på grunnlag av inntekt med hjemmel i Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester mm av 24. juni 2011(helse og omsorgstjenesteloven) og i forskrift om egenbetaling for kommunale helse- og omsorgstjenester. Les mer om forskriften her.
  • For korttidsopphold koster det kr. 150,- pr. døgn. Dersom korttidsopphold overstiger 60 døgn i året, vil egenbetalingen beregnes som langtidsopphold ut året
  • Avlastningsopphold er betalingsfritt
  • I forbindelse med langtidsopphold og korttidsopphold over 60 døgn i kalenderåret, innhentes det opplysninger om beboerens økonomi. Opplysningene skal legges frem for kommunen, som i hvert enkelt tilfelle gjør vedtak om hvor mye beboeren i tilfelle skal betale. Den enkelte beboer vil alltid bli underrettet om avgjørelsen.
  • For dagopphold på dagsenteret koster det 80 kroner per dag. Dette inkluderer lunsj, kaffe og transport til og fra dagsenteret.

Nærmere opplysninger om betalingsordningen fås ved henvendelse til Sollia Bo – og servicesenter v/May – Lis Wiik tlf: 69 80 61 00 (may-lis.wiik@skiptvet.kommune.no)