A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Nettstedskart
Hjem/Alle tjenester/Helse og omsorg/Sykehjem og omsorgsboliger/Priser

Priser

Hva koster det?

  • For langtidsopphold i sykehjem beregnes egenandel på grunnlag av inntekt med hjemmel i Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester mm av 24. juni 2011(helse og omsorgstjenesteloven) og i forskrift om egenbetaling for kommunale helse- og omsorgstjenester. Les mer om forskriften her.
  • For korttidsopphold koster det kr. 150,- pr. døgn. Dersom korttidsopphold overstiger 60 døgn i året, vil egenbetalingen beregnes som langtidsopphold ut året
  • Avlastningsopphold er betalings fritt
  • I forbindelse med langtidsopphold og korttidsopphold over 60 døgn i kalenderåret, innhentes det opplysninger om beboerens økonomi. Opplysningene skal legges frem for kommunen, som i hvert enkelt tilfelle gjør vedtak om hvor mye beboeren i tilfelle skal betale. Den enkelte beboer vil alltid bli underrettet om avgjørelsen.
  • For dagopphold på dagsenteret koster det 80 kroner per dag. Dette inkluderer lunsj, kaffe og transport til og fra dagsenteret.

Nærmere opplysninger om betalingsordningen fås ved henvendelse til Sollia Bo – og servicesenter v/May – Lis Wiik tlf: 69 80 61 00 (may-lis.wiik@skiptvet.kommune.no)

Priser 2016 - tjenester i omsorgsboligene:

Satser for alarm, hjemmehjelp, mat, m.m.

Satser pr.

2016

Betalingssats hjemmehjelp/praktisk bistand, kommunens selvkost

Time

260

Betalingssats hjemmehjelp abonnement underl 2G        - 180.136

Mnd.

190

Betalingssats hjemmehjelp abonnement 2G-3G 180.137-270.204

Mnd.

1061

Betalingssats hjemmehjelp abonnement over  3G 270.205-

Mnd.

1814

Trygghetsalarm installering

 

318

Trygghetsalarm leie

Mnd

233

Husleie trygdeleilighet

Mnd

5565

Husleie serviceleilighet

Mnd

6528

Grunnbeløp pr. 01.05.2015 kr. 90 068,-