A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Nettstedskart

Produksjonstilskudd i jordbruket og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid

Landbruksdirektoratet oppfordrer til at søknader om produksjonstilskudd og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid leveres elektronisk via Altinn. 

Den elektroniske søknaden din finner du her.

Søknad om produksjonstilskudd i jordbruket kan sendes to ganger i året. Ved søknadsomgangen i januar kan husdyrprodusenter og frukt-, bær- og grøntprodusenter søke om tilskudd. Ved samme søknadsomgang kan det også søkes om tilskudd til avløsning ved ferie og fritid.

Lever innen søknadsfristen 20. januar

  • Søknadsfristen er den 20. januar
  • Leverer du søknaden etter fristen vil tilskuddet blir redusert med 1 000 kroner for hver dag etter fristens utløp
  • Siste mulighet for å søke med trekk er 20. februar, leverer du søknaden etter denne dagen blir den avvist 

Foretak vil også få trekk hvis de etter 20. januar ønsker å oppjustere tall på dyr eller mengde frukt/bær/grønnsaker i en søknad som er sendt inn. En slik endring regnes som at foretaket trekker tilbake sin innsendte søknad og sender en ny. Vær derfor nøye med at opplysningene du sender inn er rett, slik at du ikke må gjøre endringer etter søknadsfristen.

Hvis du har spørsmål som gjelder søknad om tilskudd, ta kontakt med landbruksveileder Lars Agnalt.

Mer informasjon om produksjonstilskudd finner du her.

Tips en venn Skriv ut