A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Nettstedskart
Selvbetjening/Rutetider og kommunikasjon

Rutetider

Østfold fylkeskommune har ansvar for det lokale og regionale kollektivtilbudet i Østfold. Dette omfatter kjøp av transporttjenester, fastsette priser, bygge og vedlikeholde terminaler og holdeplasser samt videreutvikle og kvalitetssikre eksisterende kollektivtilbud.

Langs E18 Ørje, Fotograf: Østenby, Vidar Finn reiseinformasjon på Østfold kollektivtrafikk.