A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Nettstedskart
Hjem/Alle tjenester/Kommunen/Næringsliv/Servering- og skjenkebevillinger

Servering- og skjenkebevillinger

Hvis du ønsker å:

  • drive forretning og selge alkohol
  • drive serveringssted som restaurant, gatekjøkken og lignende med servering av mat
  • skjenke alkohol

må du ha bevilling. Det er kommunen som behandler søknader om bevilling. Bevilling gis når visse kriterier er oppfylt.

Søknadsskjemaer finner du her: Søknadsskjemaer. Merk at de som har fått bevilling selv må ta kontakt med politiet via Post.follo@politiet.no for å få godkjent vakter osv.

Det finnes 3 forskjellige bevillinger:

  1. Serveringsbevilling - denne gjelder alle som skal servere mat som er egnet til fortæring på stedet
  2. Salgsbevilling - denne gjelder alle forretninger som skal selge alkohol gruppe 1
  3. Skjenkebevilling - denne gjelder alle som skal skjenke alkohol som skal drikkes på stedet. Dette vil for eksempel si restauranter, puber og lignende. De som skal ha skjenkebevilling må også ha serveringsbevilling.
    Under her hører også ambulerende bevilling/ enkeltanledninger.

 Nødvendige prøver:

  • Etablererprøve for styrer av serveringssted - denne er nødvendig for alle som skal være styrer (daglig leder) på sted som skal servere mat som er egnet til fortæring på stedet.
  • Kunnskapsprøve i alkoholloven - denne er nødvendig for styrer og stedfortreder på serveringssted med skjenkerett. Den er også nødvendig for styrer og stedfortreder i forretning og lignende med bevilling for salg av alkohol.

Styrer på serveringssteder med skjenkerett må ha begge prøver. Kommunen avholder begge prøver. Prøver avholdes ukentlig utenom ferieperioder.

Retningslinjer for bevilling etter alkoholloven