A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Nettstedskart

Skiptvet kommune og psykisk utviklingshemmede - INFORMASJON

Skiptvet kommune viser til flere oppslag i pressen der VG har satt fokus på dette tema i norske kommuner; bl.a. den såkalte "Tolgasaken".

Nedenfor offentliggjøres svaret rådmannen har gitt på de spørsmål VG har stilt Skiptvet kommune.
Som det framgår av svaret, er økningen fra 9 til 18 resultatet av en gjennomgang i 2015/2016 samt en økning av ytterligere 3 personer etter dette tidspunkt slik at antallet totalt ble 18.

Innrapportert tall for inneværende år er 16; altså en reduksjon på 2 personer.

Alle personene har diagnose stilt av spesialisthelsetjenesten.

Før 2016 var rapporteringen fra Skiptvet kommune ikke tilstrekkelig koordinert og/eller den var underrapportert med den følge av at Skiptvet kommune har gått glipp av tilskudd vi faktisk ville ha vært berettiget til.

Gjennomgangen i Skiptvet starter som vist ovenfor i 2015/2016 og mot slutten av arbeidet har vi hatt bistand av Sødermann Rådgivning AS til kvalitetssikring av vår dokumentasjon og rutiner. Hensikten med gjennomgangen har vært å sørge for at vår rapportering og dokumentasjon har vært riktig og koordinert.

Hvis det er ytterligere spørsmål til denne saken, kan de rettes til undertegnede.

Her er svarene gitt av rådmann Per Egil Pedersen til VGs undersøkelse.

 

Spørsmål:

1. Hva er forklaringen på at Skiptvet har hatt en økning fra 9 til 18 personer registrert med psykisk utviklingshemming fra 2008-2017?

 Det er resultatet etter en grundig gjennomgang.

2. Hvor mange av disse 18 innbyggerne har fått sin PU-diagnose utredet i spesialisthelsetjenesten?

 Alle

3. Føler du deg trygg på at Skiptvets rapportering i disse ti årene er gjort i tråd med regelverket?

 Rapporteringen f.o.m. 2016 er jeg trygg på, men ikke på rapporteringen for årene før.

4. IPLOS er kommunenes registrering av diagnosekoder. Her er Skiptvet registrert med et lavere antall enn fem psykisk utviklingshemmede i 2017. Så sent som i 2014 var det et krav at PU-diagnosen skulle være registrert i kommunens sakssystem for innsending til IPLOS-registeret. Hvorfor er antall personer registrert med psykisk utviklingshemming i IPLOS lavere enn antall personer dere har registrert i Altinn i 2017?

Fordi gjennomgangen nevnt under pkt. 1 først ble sluttført i 1. kvartal 2016. Tidligere var det manglende koordinering internt sammen med underrapportering.

Vi kontakter også kommunene som har den største prosentvise økningen i antall personer som er registrert som psykisk utviklingshemmede fra ett år til et annet. I Skiptvet kommune var det i 2016 til 2017 en økning fra 9 til 15 personer.  

 

Analysen er basert på den årlige registreringen som Skiptvet har sendt inn til Helsedirektoratet gjennom Altinn.

 

Spørsmål:

 

5. Hva er forklaringen på at Skiptvet har hatt en økning fra 9 til 15 personer registrert med psykisk utviklingshemming fra 2016 til 2017?

 Fordi gjennomgangen nevnt under pkt. 1 først ble sluttført i 1. kvartal 2016. Tallene i ALTINN.no for 2017 er tall fra 2016.

 

6. Hvor mange av disse 15 personene har fått sin diagnose utredet i spesialisthelsetjenesten?

 Alle

7. Føler du deg trygg på at denne rapporteringen er gjort i tråd med regelverket?

 Ja

8. IPLOS oppgir deres kommune 14 utviklingshemmede både for 2016 og 2017. I Altinn var tallet henholdsvis 9 og 15. Hvorfor var antallet for 2017 lavere i IPLOS-registeret?

P.g.a. underrapportering/feilrapportering.