Tekststørrelse
A+ A-
Kontrast
farge.png lofi.png
Vær fra yr.no
Skyet

Skiptvet lokalhistoriske arkiv

Arkivbokser

Skiptvet lokalhistoriske arkiv ble opprettet i år 2000 som kommunens tusenårssted.
Tanken var å ha et trygt sted for oppbevaring av historisk arkivmateriale fra kommunens rike foreningsliv.
I mange tilfeller blir protokoller og annet arkivverdig materiale bortglemt i fuktige kjellere eller på støvete loft og kanskje kastet i forbindelse med opprydding.
Dette materialet er viktig for lokalhistorien og må tas vare på!

Skiptvet lokalhistoriske arkiv er et lokale i tilknytning til Skiptvet bibliotek.
Arkivet tar imot arkivverdig materiale som er eldre enn 10 år. Stort sett er det meste av håndskrevne protokoller av stor interesse! Noe verre er det med alt som i mer moderne tid har blitt oppbevart i permer - dette materialet trenger alltid en mer grundig opprydding før det kan arkiveres.
Foreninger som ønsker å avlevere materiale må derfor avtale tid med biblioteket slik at materialet kan ryddes i samarbeid med representant for den aktuelle foreningen.
Avlevert arkivmateriale vil på sikt registreres og en oversikt gjøres tilgjengelig på internett.
Bruk av avlevert arkivmateriale kan kun gjøres i bibliotekets lokaler.
 

Åpningstider 2019

Ukedag   Tidspunkt
Mandag kl. 15.00 - 20.00
Tirsdag kl. 15.00 - 20.00
Onsdag kl. 11.00 - 15.00
Torsdag

kl. 15.00 - 20.00

Lørdag kl. 11.00 - 15.00

Kontakt oss på tlf. 69 80 62 80
eller e-post: skranke@skiptvet.folkebibl.no

WebSøk og MappaMi

Søk i bibliotekbasen:

websøk.gif

Forny dine egne lån:

MappaMi.jpg