A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Nettstedskart
Hjem/Alle tjenester/Landbruk og teknisk/Landbruk, skog og viltforvaltning/Smittevernråd

Smittevernråd

Afrikansk svinepest (ASP) er en svært smittsom og alvorlig virussykdom hos svin. Den er en av de mest tapsbringende virussykdommene som finnes. Både ville og tamme svin kan få sykdommen. Viruset smitter ikke til mennesker.

Sykdommen gir høy feber, nedsatt allmenntilstand, misfarging og blødninger i huden og høy dødelighet.

Mer informasjon finner du her:

Afrikansk svinepest

Smittevernråd