A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Nettstedskart
Hjem/Alle tjenester/Barn og unge/Barnehage/Barnehagene i Skiptvet/Finlandsskogen barnehage/Avdelinger/Smørblomsten

Smørblomsten


På Smørblomsten jobber vi får at barna skal oppleve den gode barnehagedagen med fokus på trivsel, trygge voksne, omsorg, lek og læring.

Fokusområdet dette barnehageåret er språkstimulering med vekt på bøker/høytlesing.
På Smørblosten ønsker vi at barna skal få en bedre språkforståelse ved at de voksne  skal være bevisste på hvordan vi snakker og bruker
språket i samtale med barna, men også i samtale med hverandre med barn tilstede.
Vi skal forklare og benevne alt vi snakker om,  bruke dagtavle og ukas ord.

Barna skal bli glad i bøker og det å bli lest for ved å ha bøker lett tilgjengelig på avdelingen slik at barna kan se i bøkene selv. Samtidig skal de voksne være tilgjengelige for barna hvis de vil se i bøker eller bli lest for. Det er viktig å tilby bøker som barna syntes er spennende og er interessert i, eks  bøker med mye farger og
bilder)

Vi har som mål å bruke en fast bok som utgangspunk for høytlesning og samlinger. Etter jul har vi begynt å jobbe med boka "Lille larven aldri mett"

Vi ser det også som viktig at barna er ute enten på barnehagens uteområde eller på tur i nærmiljøet.