A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Nettstedskart

Søknad om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid i barnehage

Søknadsfrist for barnehageåret 17/18 er 01.10.2017. Du må søke på nytt for nytt barnehageår selv om du har fått vedtak om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid tidligere.

For mer informasjon, se: Redusert pris og gratis oppholdstid