A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Nettstedskart
Hjem/Alle tjenester/Kommunen/Kommunal bolig, lån og bostøtte/Startlån

Startlån

Startlån er et virkemiddel kommunene har for å hjelpe økonomisk vanskeligstilte til å skaffe seg bolig, utbedre boligen de bor i eller trenger hjelp for å beholde boligen.

Hvem kan få startlån?
Har du langvarige boligfinansieringsproblemer, kan startlån bidra til at du kan skaffe deg en nøktern og rimelig bolig. Startlånet kan gis som topp- eller fullfinansiering og er behovsprøvd. Målgruppen er barnefamilier, enslige forsørgere, funksjonshemmede, flyktninger og personer med oppholdstillatelse på humanitært grunnlag

Skiptvet kommune har egne retningslinjer vedtatt av Kommunestyret 12.12.2017:

Les retningslinjene her!

Hvordan søker jeg?
Søknad sendes elektronisk fra Husbankens hjemmesider.

LInk til: Husbankens hjemmesider

Trenger du utfyllende informasjon og/eller hjelp til å fylle ut søknaden, ta kontakt servicekontoret på telefon 69 80 60 00.