A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Nettstedskart
Hjem/Alle tjenester/Kultur, fritid og folkehelse/Stipend, priser og støtteordninger

Kulturstøtteordninger i Skiptvet kommune

Skiptvet kommune vedtok 10.02.2009 "FRIVILLIGHETSMELDING FOR SKIPTVET KOMMUNE 2008 - 2012" og i den forbindelse gis det forskjellige støtteordninger innen kulturarbeid.

De ulike kulturstøtteordningene og frister:

15. mars:

  • OPPSTARTSTILSKUDD

  • TILSKUDD TIL HUSLEIE OG ANLEGG

  • KULTURSTIPEND

  • TILSKUDD TIL FORSAMLINGSLOKALER

  • TILSKUDD TIL KOR OG KORPS

Søknad om tilskudd til allment kulturformål, bruk elektronisk skjema "Tilskudd til allment kulturarbeide i Skiptvet" med unntak av de som er merket eget skjema. I skjemaet ”Tilskudd til allment kulturarbeide i Skiptvet” velg inne i skjemaet den aktuelle tilskuddsordningen man skal søke.

Søknader som kommer inn etter fristens utløp, vil bare i særskilte tilfelle bli behandlet.

Utskriftsskjemaene sendes inn pr. post til Skiptvet kommune, Postboks 115, 1816 Skiptvet og de elektroniske sendes pr. nett når du fyller ut.

Har du spørsmål ta kontakt med oss på tlf. 69 80 60 00 - e-post: postmottak@skiptvet.kommune.no

Retningslinjer for kulturstøtte i Skiptvet kommune 

Kommunedelplan for fysisk aktivitet i Skiptvet kommune