A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Nettstedskart
Hjem/Alle tjenester/Helse og omsorg/Ikke-kommunale tilbud og tiltak/Tannhelsetilbud for langtidssyke

Tannhelsetilbud for langtidssyke

Pasienter med hjemmesykepleie og langtidsopphold i sykehjem, samt psykisk utviklingshemmede, har krav om gratis tannbehandling fra den offentlige tannhelsetjenesten, en ordning som er underlagt Fylkeskommunen.

Det kreves at den langtidssyke eller uføre må ha vært, eller forventes å være, i hjemmesykepleien eller på institusjon i minimum 3 måneder. For brukere i hjemmesykepleien må pleien skje minst en gang per uke og være sykepleiefaglig.

Kontaktinformasjon og ytterligere informasjon kan leses hos Østfold Fylkeskommune (lenke åpnes i nytt vindu).

Transport (drosje) til og fra tannlege dekkes ikke for verken beboere på institusjon eller hjemmeboende i private eller kommunale leiligheter.