A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Nettstedskart
Hjem/Alle tjenester/Kommunen/Servicekontoret/Tilbud og tjenester

Tilbud og tjenester

 • Få hjelp til utfylling av søknader til kommunale tjenester
 • Rett kopi
 • Lese kommunale planer eller låne pc
 • Byggesaksveiledning
 • Informasjon om kommunale tjenester
 • Innsyn i byggesaksdokumenter
 • Utleie av lokaler
 • Er saksbehandlere for søknader om parkeringstillatelse for forflytningshemmede og ledsagerbevis
 • Kjøpe ekstra avfallssekker, plast og matsekker
 • Få turistinformasjon / museumsinfo
 • Få utskrift av kart
 • Hjelp til utfylling av skjemaer, også elektroniske skjemaer
 • Hjelp til å søke om bostøtte
 • Servering / skjenkebevillinger